TẦM NHÌN

- Trở thành công ty có hệ thống bán buôn, bán lẻ camera qui mô, chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam.
- Tạo lập ở CCTV VIỆT NAM một môi trường làm việc chuyên nghiệp - nơi mà mọi cá nhân có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng lãnh đạo và cơ hội làm chủ thực sự với một tinh thần dân chủ rất cao.
- Xây dựng CCTV VIỆT NAM trở thành một ngôi nhà chung thực sự cho mọi cán bộ nhân viên trong công ty bằng việc cùng nhau chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ một cách công bằng và minh bạch nhất.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

- Văn hóa công ty là nền tảng và trụ cột phát triển, tập hợp và tôn vinh tất cả những yếu tố nhân bản trong kinh doanh hướng tới sự phát triển hài hòa và bền vững.
- Tích kết vào trong mọi chính sách và dịch vụ mà công ty đưa ra thị trường tất cả các giá trị cơ bản tạo nên hình ảnh về một công ty kinh doanh camera cần phải có: "Tiên phong + Tối ưu + Tiêu chuẩn. "Lấy sự hài lòng của khách hàng làm niềm hạnh phúc của chúng ta" là những gì mà toàn thể nhân viên công ty CCTV VIỆT NAM đang ngày đêm tâm niệm và phấn đấu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Kỷ luật hướng tới chuyên nghiệp
- Năng động hướng tới sáng tạo tập thể
- Hiệu quả hướng tới hiệu quả doanh nghiệp và xã hội
- Trung thực hướng tới phát triển bền vững

Chat online mua hàng trực tuyến